แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

กสศ.01 แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

กสศ.02 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

กสศ.03 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา

กสศ.05 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงานพนักงานที่ปรึกษา และที่ตั้งหน่วยงาน

กสศ.06 แบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา  

กสศ.07 แบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์ 

กสศ.08 แบบแจ้งโครงร่าง  รายงานการปฏิบัติงาน

กสศ.13 หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

กสศ.16 แบบใบลาและขอชดเชยกิจกรรมสหกิจศึกษา 

กสศ.17 แบบคำร้องทั่วไป  
กสศ.18 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา

กสศ.22 แบบบันทึกรายงานปฏิบัติงานประจำวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *