เดือน: พฤศจิกายน 2023

บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยากรโครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงเรียนวันทามารีอา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สาขาว…

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเรือง พัฒน์ช่วย

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิ…