เดือน: สิงหาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเรือง พัฒน์ช่วย, อาจารย์อาทิตย์ อยู่เย็น และอาจารย์พรประสิทธิ์ บุญทอง ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสต…

แจ้งกำหนดการสอบ RMUTR Exit Exam นักศึกษาปีการศึกษา 2562 สอบครั้งที่ 3 (สอบเฉพาะนศ.ที่ยังไม่ผ่านเป็นการสอบครั้งสุดท้าย)

แจ้งกำหนดการสอบ RMUTR Exit Exa…