filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: j; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Hdr; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 220.76016; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;

วันที่ 27-28 มิถุนายน สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อสรา้งความคุ้นเคยให้แก่นักศึกษาและเป็นการให้ความรู้พื้นฐานในทักษะการพัฒนาโปรแกรม / ดิจิตอล และการพัฒนาซอร์ฟสกิลในการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *