หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 3 admission

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ…

โครงการต่อเนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในหลักสูตร “หุ่นยนต์”

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ทีมวิ…

บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยากรโครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงเรียนวันทามารีอา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สาขาว…