ชมรมโรบอท

รายชื่อสมาชิก
  • ประธานชมรม
  • รองประธานชมรม

CRU Robot Games 7th

16 November 2016

CRU Robot Games 6th

18 November 2015

CRU Robot Games 5th

19 – 20 November 2014

CRU Robot Games 4th

27 October 2012