หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

การแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(Cabling Contest#11)

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่ต้องการเพิ…