สมัครเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถเข้าไปสมัครได้จากลิ๊งด้านล่างครับ

ติดต่อสอบถาม

https://www.facebook.com/cet.rmutr.ac.th/