บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ SKC ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ในทุกสาขา และทุกชั้นปี เข้าร่วมการประกวด “Kubota Farm-Tech Innovator Hackathon 2022 เก็บเกี่ยวไอเดียสร้างสรรค์ บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่ออนาคต” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลรวมมูลค่ารวม 300,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี (ในทุกสาขา และทุกระดับชั้นปี)
2. สนใจการทำธุรกิจเพื่อการเกษตร และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน
3. สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คนเท่านั้น ซึ่งในทีมจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกจาก 3 หน้าที่
(ไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่ในคณะที่เกี่ยวข้อง) ได้แก่
> Technology Track : เทคโนโลยี IT, Data Science Agricultural Technology เป็นต้น
> Business Track : ธุรกิจ การจัดการ หรือการตลาด เป็นต้น 
> Design Track : การออกแบบ การสื่อสาร ศิลปะ และนวัตกรรม เป็นต้น
4. สามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น 
5. ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ขั้นตอนการสมัคร:ผู้เข้าประกวดประเภททีม ทีมละ 3 คน ต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมประกวดผ่านทาง jotform.com (ตามลิงก์ใบสมัครข้างต้น) โดยใส่รายละเอียดของผู้เข้าประกวดทั้งทีมตามที่ฟอร์มระบุ
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารแสดงผลการศึกษา(Transcript) เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าประกวด
2. การระบุชื่อทีมในใบสมัคร : สมาชิกทุกคนต้องระบุชื่อทีมให้ตรงกัน
3. ระยะเวลาในการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2565
4. ผู้สมัครเข้าโครงการต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อให้กรรมการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
5. เมื่อส่งใบสมัครแล้ว ให้รอรับอีเมลเพื่อทํา Challenge ในระบบ SEEN โดยจะได้รับหลังจากสมัครเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน
6. สแกน QR code เพื่อเข้ากลุ่ม LINE Open chat เพื่อติดตามข่าวสาร

รายละเอียด และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
1. ในกรณีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากกว่า 20 ทีม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก
ทีมผู้ที่จะมีสิทธิเข้าแข่งขัน ทั้งนี้โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ประกาศรายชื่อทีมผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางช่องทาง Email ของผู้สมัคร
3. กำหนดการแข่งขันรอบ FINAL ROUND และมอบรางวัล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ KUBOTA FARM จังหวัด ชลบุรี (มีบริการรถรับ-ส่งจากกรุงเทพมหานคร)
4. ผลงานในการเข้าประกวด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ผู้เข้าแข่งขันจะถูกเรียกคืนรางวัลทั้งหมด และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงที่จะโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องในผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Kubota Farm-Tech Innovator Hackathon 2022
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 13 ธันวาคม 2565 นี้ให้แก่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว โดยปราศจากข้อเรียกร้องใดๆ
6. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณีระยะเวลาโครงการ
รับสมัคร : วันที่ 25 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
Challenge Orientation (Online) : วันที่ 3 ธันวาคม 2565
Hackathon Day : วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2565 ณ Kubota Farm จังหวัดชลบุรีรางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
และรางวัลชมเชย จำนวน 17 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. : 088-269-9799
Facebook : www.facebook.com/BASEPlayhouse
หรือติดตามข่าวสารได้ที่ LINE Openchat : https://swiy.co/ContactKubotaFarmTechHack

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *