ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 สาขาเวลาเทคโนโลโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นำโดยอาจารย์อาทิตย์ อยู่เย็น และคณาจารย์ในสาขาได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปกติและชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทียบโอน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีเคเบิลใต้น่ำ ชลี 1 เพชรบุรี และ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะจากงานจริงๆ รวมทั้งการสร้างทักษะการเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นมุมของการนำเทคโนโลยีไปใช้จริงไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาจากในห้องเรียน

ในการนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณผู้บริการและทีมวิทยากรของ สถานีเคเบิลใต้น่ำ ชลี 1 เพชรบุรี และ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ที่อำนวยความสะดวกตลอดการเข้าศึกษาดูงานเป็นอย่างดี ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการถ่ายทอดของท่านวิทยากรเป็นอย่างมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *