ภาพกิจกรรมโครงการรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ CET

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ CET” ในวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในสาขาวิชา โดยผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย

  • การเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทำสมาธิในช่วงเช้าของทุกวันโครงการ
  • การเรียนปรับพื้นฐานการเขียนโฟล์ชาร์ต การเขียนโปรแกรมฯ
  • การบำเพ็ญประโยชน์โดยการปรับปรุงลานจอดรถและพื้นที่โดยรอบ
  • กิจกรรมนันทนาการ ร้องเพลงเชียร์

โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดภายในมหาวิทยาลัยฯ และมีอาจารย์ประจำสาขาคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Computer Engineering Technology © 2017 Create by Sumet Prapasathit Frontier Theme