กิจกรรมรับน้องสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมรับน้องในระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 โดยในวันที่ 4 ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมให้รุ่นพี่ได้มาถ่ายทอดการพื้นฐานการเขียนโฟล์ชาร์ต เพื่อปรับพื้นฐานความคิดของนักศึกษาให้คิดอย่างเป็นระบบ โดยมีอาจารย์ควบคุมการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Computer Engineering Technology © 2017 Create by Sumet Prapasathit Frontier Theme